Menü
Photo 1418995231169 B6d53c7cdbac

Egy fenntartható jövőért

Fenntarthatóságot viszünk az életbe

Mióta 140 évvel ezelőtt J.C. Jacobsen megalapította a Carlsberg Alapítványt, a társadalom iránti elkötelezettségünk üzletünk középpontjában áll. Ez leginkább a fenntarthatósági törekvésünkbe nyilvánul meg. Üzletünk független a rendelkezésre álló földterület, víz, növények, ökoszisztémák és virágzó közösségektől. Mindezen erőforrások nélkül képtelen lennénk előállítani és értékesíteni termékeinket. Mindez azt jelenti, hogy a globális fenntarthatósági tendenciák és jelenségek, úgy mint a klímaváltozás, vízhiány, túlnépesedés, városiasodás, jövedelmi egyenlőtlenségek és erőforrás korlátok, mind hatással vannak működésünkre.

Kutatjuk és elemezzük környezetünkre és társadalmunkra gyakorolt hatásunkat, valamint a gazdaságra gyakorolt befolyásunkat. Tapasztalatainkat felhasználjuk a tendenciák előrejelzésére, kockázati tényezők csökkentésére és a lehetőségek maximalizálására a Carlsberg Csoport és befektetőink javára egyaránt.

Az alábbi három fő tényező alkotja fenntarthatósági stratégiánkat, mely alapján aktivitásainkat meghatározzuk: nyílt párbeszéd közösségünkkel, együttműködés másokkal és céljainknak megfelelő aktivitások.

NYÍLT PÁRBESZÉD KÖZÖSSÉGÜNKKEL

Elkötelezettek vagyunk: oly módon állítsuk elő termékeinket, hogy minimális erőforrást használunk fel és a lehető legkisebb ezáltal az ökológiai lábnyomunk; a felelős alkoholfogyasztás iránt; ragaszkodunk irányelveinkhez és szabályainkhoz minden tevékenységünk során. Ezen elköteleződés megvalósítását a kapcsolódó együttműködések és meghatározott prioritások alapján hajtjuk végre. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS

Felismertük, hogy egyedül nem vagyunk képesek megküzdeni a globális változásokkal szemben, mely üzletünkre és társadalmunkra is hatással van. Minden típusú együttműködéssel - legyen az külső, vagy belső - elengedhetetlen, hogy erősítsük befolyásunkat és még hatékonyabban összpontosítsunk céljainkra. 

FŐBB CÉLJAINK AKTIVÁLÁSA

A globális kihívásokra az általunk meghatározott három fenntarthatósági témával tudunk reagálni. Minden egyes ponthoz világos és egyértelmű tervet dolgoztunk ki, melyekhez rövid és középtávú mérőszámokat is rendeltünk.

Legfontosabb törekvésünk

Fenntarthatósági stratégiánk az alábbi három területre összpontosít: Környezet & Erőforrások, Egészség & Jólét, valamint Emberek & Irányelvek

Erőforrások & Környezet

Arra törekszünk, hogy minimalizáljuk ökológiai lábnyomunkat és optimalizáljuk erőforrás felhasználásunkat működésünk során, ezáltal segítve egy fenntarthatóbb jövő létrehozásában.

Prioritásaink

 • Körkörös szemlélet kialakítása: az erőforrásokat és termékeket egy folytonos hurok alapján tervezzük és használjuk. Az egyetlen hosszú távon fenntartható válasz a pazarlásra az, ha csökkentjük és végső módon megszüntetjük azt.

 • Növeljük a sörfőzés hatékonyságát: azon törekvésünk, hogy optimalizáljuk erőforrás felhasználásunkat és kezeljük ökológiai lábnyomunkat a sörfőzési és logisztikai folyamatainkkal kezdődik, és ezen értékláncot a teljes értékláncra kiterjesszük abba a közösségbe, melyben élünk.

Céljaink

 • 5-10%-al csökkentteni az energia, víz és CO2 felhasználásunkat (a 2014-es évi adatokkal összehasonlítva, amennyiben van releváns és mérhető adat).

 • 17 partner a Carlsberg Circular Community keretében.

 • 3 Cradle-to-Cradle® termék specifikáció.

 • Fogyasztóink számára évente a fenntarthatósághoz köthető aktivitás a csomagoláson a Carlsberg Csoport minden tagvállalatában.

 • A csomagolás újrahasznosításának fejlesztése a termelésben és a kereskedelemben azon országokban, ahol a csomagolás újrahasznosítás a hosszú távú fenntarthatósági stratégia része.

 

Egészség & Jólét

Elkötelezettek vagyunk egy felelős alkoholfogyasztási kultúra kialakításában azáltal, hogy felhívjuk a figyelmet termékeink felelős és mérsékelt fogyasztására, valamint az alkohol szervezetre és társadalomra gyakorolt hatására.

Prioritásaink

 • Felelős alkoholfogyasztás kommunikálása. Összhangban azzal a törekvésünkkel, hogy az alkohol által előidézett káros hatásokra megoldást találjunk, lépéseket tettünk a felelős alkoholfogyasztás hangsúlyozására.

 • 18 év alatti fogyasztás és ittas vezetés megelőzése. A Carlsberg Csoport több ponton is elkötelezett az irányba, hogy megakadályozza mind a 18 év alattiak alkoholfogyasztását, mind pedig az ittas vezetést. Mivel mi optimisták vagyunk, hogy ezen lépésekkel bizonyos piacokon nagyon jól haladunk, vannak még fehér foltok, ahol még több intézkedést kell tennünk.

 • Felelős kommunikáció. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felelősen kommunikáljunk a megfelelő üzenettel a megfelelő célcsoportnak.

Céljaink

 • Minden egyes A4-es méretnél nagyobb nyomtatott anyagunkon, digitális és TV reklámjainkon felhívjuk a figyelmet a felelős alkoholfogyasztásra.

 • Minden egyes vállalatunk évente legalább egy felelős alkoholfogyasztási programot indít.

 • A világon általunk gyártott vagy forgalmazott termékek csomagolásán 100%-ban feltüntetjük a felelős alkoholfogyasztás ikonját megelőzve ezzel a túlzott alkoholfogyasztást (a 2018-es globális elkötelezettségünk részeként).

 • A nyugat-európai országokban forgalmazott termékeink 80%-án közlünk információt az összetevőkről és tápanyag tartalomról.

 • Évente legalább 20 millió fogyasztót szólítunk meg a felelős alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó üzenetekkel és kampányokkal.

Emberek & Irányelvek

Célunk, hogy védjük, fejlesszük és elégedetté tegyük munkatársainkat és hogy pozitív hatást tegyünk környezetünkre és közösségünkre, amelyben működünk.

Prioritásaink

 • Az egészség és biztonság növelése. Kultúránkba mélyen beágyaztuk azon törekvésünket, hogy biztonságba tudjuk szervezetünkben dolgozó munkatársainkat és mindenki mást, aki a Carlsberg Csoporttal kapcsolatban áll.

 • Etikai kódexünk erősítése. A Carlsberg Csoport üzleti gyakorlata egy magas elvárások által meghatározott etikus és igazságos bánásmódra épül. Azáltal hogy növekszünk és fejlődünk, mindvégig elkötelezettek maradunk ezen irányelvekhez és értékekhez, minden erőfeszítést megtéve, hogy kifejezzük elkötelezettségünket a nyílt és átlátható üzleti gyakorlat irányába.

 • Munkatársaink és az emberi jogok tisztelete. A Carlsberg Csoport elkötelezett a biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosításáért minden egyes munkavállalója számára, valamint az egyenlőség megteremtéséért a munkahelyén. Ugyanezt az erőfeszítést várjuk el azon partnereinktől, akik közvetetten dolgoznak a Carlsberg Csoporttal.

 • Elkötelezettség a közösség irányába. A vállalatok azért jöttek létre, hogy termékeket és szolgáltatásokat állítsanak elő a fogyasztók számára, mindamellett azonban azon közösség fontos szereplői is, amelyben tevékenykednek.

 • Felelős beszerzés és felhasználás. Ellátási láncunk biztosítja termékeink összetevőit és csomagolását. Elkötelezettek vagyunk annak biztosításában, hogy beszállítóink a legmagasabb minőséget képviselik, elkötelezettek a társadalmi felelősségvállalás irányában, hogy mindez termékeink szerves részét képezzék.

Céljaink

 • Növeljük a sokszínűséget és a nők arányát szenior vezetői szinten.

 • Csökkentsük csoportszinten a munkahelyi balesetből eredő veszteség arányát 40%-al.