Menü

Az Új Carlsberg Alapítvány

Az Új Carlsberg Alapítvány egy magán és független szervezet a művészetek támogatása céljából. A törekvés a művészetek támogatására és előmozdítására az „alapító okirat magját képző fő tevékenységi területben” is megtalálható, melyet 1902. január 20-án írt alá Carl Jacobsen és felesége, Ottilia Jacobsen.

1902. január 20-án Carl Jacobsen és Ottilia Jacobsen megalapították az Új Carlsberg Alapítványt. Ahogy azt az alapító okiratban is lefektették, a Carlsberg Alapítvány a tudományokat, míg az Új Carlsberg Alapítvány a művészeteket (és művészeti jellegű kutatásokat) hivatott támogatni. 

A Carlsberg Alapítvány, mint egy mindent átfogó alapítvány, fenntartott egy ellenőrző jogkört a Carlsberg sörgyárakban. Azonban az alapítványnak szükségessé vált eljárásai nagy részének átengedésére az Új Carlsberg Alapítványnak.

A Carlsberg Alapítvány a mai napig fenntart egy ellenőrző jogkört az Új Carlsberg Alapítvány tevékenysége felett, beleértve a felügyelő bizottság tagjainak kinevezését is.

Az Új Carlsberg Alapítvány attól különbözik számos más alapítványtól, hogy egy profi szakértői csapat irányítja. Egy három tagú tanács irányítja az alapítványt, akik közül az egyik az elnök szerepét is betölti. Az elnök a tanácsban főállásban tölti be tisztségét, míg a másik két tag egyéb más tisztségek mellett gyakorolja jogkörét, általában a művészvilágból kikerülve.

Az Új Carlsberg Alapítvány munkája

Az Új Carlsberg Alapítvány hatásköre három fő kategóriára terjed ki: művészeti alkotások adományozása múzeumok számára, alkotói folyamatok és művészeti kutatások, míg egy nem elkülönített alap elérhető egyéb más művészetekhez kapcsolódó célok megvalósítására. Az alapítvány azon az alapvető meggyőződésen alapul, miszerint a művészet egy meghatározó szerepet játszik az emberek világgal szembeni elköteleződésének kialakításában egy kritikus és borús helyzetben. Ezáltal a művészetet mindenki számára elérhetővé kell tenni – kortól, hova tartozástól és műveltségi szinttől függetlenül. 

A támogatás mellett, az alapítvány vezetése tanácsokat is ad, különösen múzeumok vezetősége számára, ugyanakkor olyan fórumokat szervez a művészek számára, ahol lehetőség van tapasztalatcserére és új irányok előmozdítására.

A jelentős éves adományok kifejezik az Új Carlsberg Alapítvány elköteleződését az Új Carlsberg Glyptothek iránt, melyen Carl Jacobsen alapított és nyitott meg 1897-ben. Az alapítvány tanácsának tagjai egyúttal az Új Carlsberg Glyptothek vezetésének munkájában is részt vesznek, és az alapítvány elnöke egyúttal a Glyptothek tanácsának elnöke is.

Célkitűzés

Az Alapítvány célja, hogy tovább vigye és fenntartsa Carl és Ottilia Jacobsen elhivatottságát és munkáját a művészetek iránt, az Ny Carlsberg Glyptotek és egyéb más múzeumok megalapítása, a különböző művészeti alkotások összegyűjtése, valamint monumentális építmények építése által…ugyanakkor elősegítsék és népszerűsítsék a művészeti és művészettörténeti tudást és tanulmányokat azzal a céllal, hogy fejlesszék és kielégítsék a művészetek iránti igényt és elismerést Dániában.

A young Carl Jacobsen.jpg